ผลิตภัณฑ์ HOCOM

CLASSIC 1 NEW

CLASSIC 1 NEW


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2000 mAh.


CLASSIC 2

CLASSIC 2


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2600 mAh.


CLASSIC 2 NEW

CLASSIC 2 NEW


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 2GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2300 mAh.


CLASSIC 3

CLASSIC 3


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2000 mAh.


CLASSIC 3 NEW

CLASSIC 3 NEW


- หน้าจอ 6.0 นิ้ว
- แรม 2GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2600 mAh.


CLASSIC 4

CLASSIC 4

 


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2200 mAh.


CLASSIC 4 NEW

CLASSIC 4 NEW


- หน้าจอ 6.1 นิ้ว (จอหยดน้ำ)
- แรม 2GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2600 mAh.


CLASSIC 5

CLASSIC 5


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2000 mAh.


CLASSIC 5 NEW

CLASSIC 5 NEW


- หน้าจอ 6.0 นิ้ว
- แรม 3GB., รอม 32GB.
- แบตเตอรรี่ 3500 mAh.


CLASSIC 6

CLASSIC 6


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2000 mAh.


CLASSIC 6 NEW

CLASSIC 6 NEW


- หน้าจอ 6.0 นิ้ว
- แรม 3GB., รอม 32GB.
- แบตเตอรรี่ 3500 mAh.
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอัพเดตจากทาง Hocom


Copyright © 2019 MTY Group Co., Ltd.