ผลิตภัณฑ์ HOCOM

CLASSIC ซีรี่ส์

CLASSIC 1 NEW

CLASSIC 1 NEW


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2000 mAh.


CLASSIC 2

CLASSIC 2


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2600 mAh.


CLASSIC 2 NEW

CLASSIC 2 NEW


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 2GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2300 mAh.


CLASSIC 3

CLASSIC 3


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2000 mAh.


CLASSIC 3 NEW

CLASSIC 3 NEW


- หน้าจอ 6.0 นิ้ว
- แรม 2GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2600 mAh.


CLASSIC 4

CLASSIC 4


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2200 mAh.


CLASSIC 4 NEW

CLASSIC 4 NEW


- หน้าจอ 6.1 นิ้ว (จอหยดน้ำ)
- แรม 2GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2600 mAh.


CLASSIC 5

CLASSIC 5


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2000 mAh.


CLASSIC 3 NEW

CLASSIC 5 NEW


- หน้าจอ 6.0 นิ้ว
- แรม 3GB., รอม 32GB.
- แบตเตอรรี่ 3500 mAh.


CLASSIC 6

CLASSIC 6


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2000 mAh.


CLASSIC 4

CLASSIC 5 NEW


- หน้าจอ 6.0 นิ้ว
- แรม 3GB., รอม 32GB.
- แบตเตอรรี่ 3500 mAh.


H ซีรี่ส์

H1 เวอร์ชั่น 3G

H1 (3G)


- หน้าจอ 2.4 นิ้ว
- รองรับ 2 ซิมการ์ด.
- แบตเตอรรี่ 1200 mAh.


H1 PRO

H1 PRO


- หน้าจอ 2.4 นิ้ว
- รองรับ 2 ซิมการ์ด
- แบตเตอรรี่ 1600 mAh.


H1 PLUS NEW

H1 PLUS NEW


- หน้าจอ 2.4 นิ้ว
- รองรับ 2 ซิมการ์ด
- แบตเตอรรี่ 1400 mAh.


H1 PLUS

H1 PLUS


- หน้าจอ 2.4 นิ้ว
- รองรับ 2 ซิมการ์ด
- แบตเตอรรี่ 1600 mAh.


H2

H2


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2600 mAh.


H3

H3


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2800 mAh.


H4

H4


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2800 mAh.


H4

H5


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2800 mAh.


Lica Plus ซีรี่ส์

Lica Plus1

Lica Plus 1


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2800 mAh.


Lica Plus2

Lica Plus 2


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2800 mAh.


Lica Plus3

Lica Plus 3


- หน้าจอ 5.7 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2600 mAh.


Ultra ซีรี่ส์

Ultra 1 NEW

Ultra 1 NEW


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2000 mAh.


Ultra 1

Ultra 2


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2500 mAh.


Ultra 2 NEW

Ultra 2 NEW


- หน้าจอ 5.72 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2300 mAh.


Ultra 3

Ultra 3


- หน้าจอ 5.2 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2200 mAh.


Ultra 4

Ultra 4


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 4GB.
- แบตเตอรรี่ 2400 mAh.


Ultra 5

Ultra 5


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 4GB.
- แบตเตอรรี่ 2200 mAh.


Ultra 5

Ultra 6


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2400 mAh.


Royal ซีรี่ส์

Royal

Royal


- หน้าจอ 5.7 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2800 mAh.


Ultra 1

Royal X


- หน้าจอ 6 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2600 mAh.


Royal FX

Royal FX


- หน้าจอ 5.2 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2500 mAh.


CX ซีรี่ส์

CX1

CX1


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2200 mAh.


HD ซีรี่ส์

HD1

HD1


- หน้าจอ 5.72 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2600 mAh.


HD2

HD2


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2400 mAh.


HD3

HD3


- หน้าจอ 5.72 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2400 mAh.


HD4

HD4


- หน้าจอ 5.72 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2400 mAh.


HD5

HD5


- หน้าจอ 5.99 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2600 mAh.


RICH ซีรี่ส์

RICH1

RICH1


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2200 mAh.


XT ซีรี่ส์

XT1

XT


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2200 mAh.


FAST ซีรี่ส์

FAST 1

FAST 1


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2500 mAh.


FAST 1

FAST 2


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2400 mAh.
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอัพเดตจากทาง Hocom


Copyright © 2019 MTY Group Co., Ltd.