ดาวน์โหลด

 • CLASSIC

  รายการไฟล์ ประเภท วันที่อัพเดต เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  CLASSIC 1 รอม 09-09-2017 1.0 ดูบันทึก
  CLASSIC 1 NEW รอม 16-05-2019 1.0 ดูบันทึก
  CLASSIC 1 NEW รอม 15-06-2019 1.5 Hotfix ดูบันทึก
  CLASSIC 2 รอม 10-01-2018 1.1 ดูบันทึก
  CLASSIC 2 NEW รอม 30-04-2019 1.0 ดูบันทึก
  CLASSIC 2 NEW รอม 11-05-2019 1.1 ดูบันทึก
  CLASSIC 3 รอม 20-10-2017 1.0 ดูบันทึก
  CLASSIC 3 NEW รอม 16-05-2019 1.0 ดูบันทึก
  CLASSIC 4 รุ่นรอม 16GB. รอม 18-12-2017 1.0 ดูบันทึก
  CLASSIC 4 รุ่นรอม 8GB. รอม 18-01-2018 1.0 ดูบันทึก
  CLASSIC 4 NEW รอม 17-08-2019 1.0 ดูบันทึก
  CLASSIC 5 รอม 21-06-2018 1.0 ดูบันทึก
  CLASSIC 5 รอม 17-07-2018 1.1 ดูบันทึก
  CLASSIC 6 รอม 24-09-2018 1.0 ดูบันทึก
 • H

  รายการไฟล์ ประเภท วันที่อัพเดต เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  H1 รอม 09-09-2017 1.0 ดูบันทึก
  H2 รอม 21-10-2017 1.2 ดูบันทึก
  H2 รอม 25-01-2018 1.3 ดูบันทึก
  H3 รอม 21-10-2017 1.0 ดูบันทึก
  H4 รอม 06-11-2017 1.1 ดูบันทึก
  H5 รอม 23-10-2017 1.0 ดูบันทึก

   

 • LICA PLUS

  รายการไฟล์ ประเภท วันที่อัพเดต เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  Lica Plus 1 รอม 31-10-2017 1.1 ดูบันทึก
  Lica Plus 2 รอม 09-09-2017 1.0 ดูบันทึก
  Lica Plus 2 รอม 31-10-2017 1.6 ดูบันทึก

   

 • ULTRA

  รายการไฟล์ ประเภท วันที่อัพเดต เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  Ultra 1 รอม 09-09-2017 1.0 ดูบันทึก
  Ultra 1 NEW รอม 16-05-2019 1.0 ดูบันทึก
  Ultra 2 รอม 30-10-2017 1.1 ดูบันทึก
  Ultra 2 รอม 30-10-2017 1.2 รุ่นเบต้า ดูบันทึก
  Ultra 2 NEW รอม 04-01-2019 1.0 ดูบันทึก
  Ultra 2 NEW รอม 07-01-2019 1.1 ดูบันทึก
  Ultra 3 รอม 20-10-2017 1.0 ดูบันทึก
  Ultra 4 รอม 20-10-2017 1.0 ดูบันทึก
  Ultra 5 รอม 20-10-2017 1.0 ดูบันทึก
  Ultra 5 รอม 03-05-2018 1.1 ดูบันทึก
  Ultra 6 รุ่นรอม 4GB. รอม 24-05-2018 1.0 ดูบันทึก
  Ultra 6 รุ่นรอม 8GB. รอม 24-05-2018 1.0 ดูบันทึก
 • ROYAL

  รายการไฟล์ ประเภท วันที่อัพเดต เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  ROYAL รอม 29-09-2017 1.0 ดูบันทึก
  ROYAL X รอม 19-03-2018 1.1 ดูบันทึก
  ROYAL FX รอม 07-11-2017 1.0 ดูบันทึก
 • HD

  รายการไฟล์ ประเภท วันที่อัพเดต เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  HD1 รอม 05-02-2018 1.0 ดูบันทึก
  HD2 รอม 05-02-2018 1.0 ดูบันทึก
  HD3 รอม 29-05-2018 1.0 ดูบันทึก

  บันทึกการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่น

  #เวอร์ชั่น 1.0 [29-05-2018] อัพเดตเวอร์ชั่นแรก

  HD5 รอม 25-06-2018 1.0 ดูบันทึก
  HD5 รอม 27-06-2018 1.1 ดูบันทึก

   

 • XT

  รายการไฟล์ ประเภท วันที่อัพเดต เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  XT รอม 05-02-2018 1.0 ดูบันทึก
 • RICH

  รายการไฟล์ ประเภท วันที่อัพเดต เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  RICH1 รอม 09-03-2018 1.0 ดูบันทึก
 • CX

  รายการไฟล์ ประเภท วันที่อัพเดต เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  CX1 รอม 09-03-2018 1.0 ดูบันทึก
 • FAST

  รายการไฟล์ ประเภท วันที่อัพเดต เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  FAST 1 รอม 24-09-2018 1.0 ดูบันทึก
  FAST 2 รอม 23-01-2019 1.0 ดูบันทึก
 • เครื่องมือ

  รายการไฟล์ ประเภท วันที่อัพเดต เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  SP MultiPort Download Tool เครื่องมือแฟลชรอม 25-05-2019 3.1916 ดูบันทึก
  SP Flash Tool เครื่องมือแฟลชรอม 25-05-2019 3.1916 ดูบันทึก
 • เอกสารรีวิว


ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอัพเดตจากทาง Hocom


Copyright © 2019 MTY Group Co., Ltd.