ผลิตภัณฑ์ HOCOM

HOCOM - Ultra 1 NEW

Ultra 1 NEW


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2000 mAh.


Ultra 2

Ultra 2


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2500 mAh.


Ultra 2 NEW

Ultra 2 NEW


- หน้าจอ 5.72 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2300 mAh.


Ultra 3

Ultra 3


- หน้าจอ 5.2 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 16GB.
- แบตเตอรรี่ 2200 mAh.


Ultra 4

Ultra 4


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 4GB.
- แบตเตอรรี่ 2400 mAh.


Ultra 1

Ultra 5


- หน้าจอ 5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 4GB.
- แบตเตอรรี่ 2200 mAh.


Ultra 6

Ultra 6


- หน้าจอ 5.5 นิ้ว
- แรม 1GB., รอม 8GB.
- แบตเตอรรี่ 2400 mAh.
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอัพเดตจากทาง Hocom


Copyright © 2019 MTY Group Co., Ltd.